Available courses

  • Lớp: 2212PHCM.ORAADMIN19c.02
  • Khai giảng: 17/12/20222
  • Giảng viên: Nguyễn Công Dũng

  Hãng: Oracle

  • Lớp Certified Ethical Hacker V12
  • Khai giảng: 17-12-2022
  • Giảng viên. Hồ Kim Cường
  CEH

  Hãng: EC-Council

  • Lớp 2210PHCM.PLSQL.03
  • Khai giảng:  25/10/2022 
  • Giảng viên: Nguyễn Tiến Dũng

  Hãng: Oracle

  • Lớp Oracle Administration 19C
  • Online tối 7
  • Khai giảng 20/08/2022
  • Giảng viên. Võ Lê Quy Nhơn
  CEH

  Hãng: Oracle

  • Lớp CCNA
  • Online tối 3-5
  • Khai giảng 23/7/2022
  • Giảng viên. Lê Hoàng Nguyên
  CEH

  Hãng: Cisco

  • Lớp Certified Ethical Hacker V12
  • Khai giảng: 04-11-2022
  • Giảng viên. Phạm Đình Thắng
  CEH

  Hãng: EC-Council

  • Lớp Microsoft Azure Administrator (Az104)
  • Online tối thứ 2-4-6 
  • Khai giảng 30/9/2022
  • Giảng viên. Nguyễn Phạm Tiến Phương

  Hãng: Microsoft

  • Lớp Certified Ethical Hacker V11
  • Thứ 7 (13h30-17h30)
  • Khai giảng 16/07/2022 
  • Giảng viên. Phạm Đình Thắng
  CEH

  Hãng: EC-Council

  • Lớp Khóa đào tạo Microsoft Azure Administrator (AZ-104T00)
  • Online tối thứ 2,4,6
  • Khai giảng 06/07/2022
  • Giảng viên. Đỗ Văn Quang
  MS

  Hãng: Microsoft

  • Lớp Khóa Linux LPI1
  • Online tối thứ 2,4
  • Khai giảng 04/07/2022
  • Giảng viên: Lê Thanh Sơn

  Hãng: LPI

  • Lớp Khóa đào tạo Oracle Database : Introduction to SQL
  • Khai giảng 22/05/2022

  CEH


  Hãng: Oracle

  • Lớp Certified Ethical Hacker V11
  • Online chiều T7
  • Khai giảng 21/5/2022
  • Giảng viên Đỗ Văn Quang
  CEH

  Hãng: EC-Council

  • Lớp Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 19c
  • Online 08h00 – 12h00 & 13h30 – 17h00 thứ 3 và thứ 5
  • Khai giảng 24/05/2022
  • Giảng viên. Lê Xuân Trường 
  CEH

  Hãng: Oracle

  • Lớp OpenStack.03
  • Online 
  • Khai giảng 19/04/2022
  • Giảng viên. Xuân Sơn

  Hãng: Other


  • Lớp HCIA-Access
  • Zoom Online 22 - 24/04/2022
  • Khai giảng 22/04/2022
  • Giảng viên. Nguyễn Công Nam
  Huawei

  Hãng: Huawei

  • Lớp VMWare vSphere: Install, Configure, Manage [v7]
  • Online
  • Khai giảng 2/4/2022
  • Giảng viên. Bùi Minh Công
  CEH

  Hãng: VMware

  • Lớp Certified Ethical Hacker V11
  • Online tối 3 & 5
  • Khai giảng 17/2/2022
  • Giảng viên Dương Trọng Khang
  CEH

  Hãng: EC-Council

  • Lớp Oracle Database Administration
  • Online tối 3-5
  • Khai giảng 09/12/2021
  • Giảng viên. Võ Lê Quy Nhơn
  CEH

  Hãng: Oracle

  • Lớp Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture
  • Online thứ 7
  • Khai giảng 11/12/2021
  • Giảng viên. Lê Xuân Trường
  Oracle

  Hãng: Oracle

  • Lớp Microsoft Exchange Server
  • Online tối 2-3-4-5-6
  • Khai giảng 30/11/2021
  • Giảng viên. Nguyễn Mạnh Cường
  CEH

  Hãng: Microsoft

  • Lớp Certified Ethical Hacker V11
  • Online tối 2-4-6
  • Khai giảng 8/11/2021
  • Giảng viên. Hồ Kim Cường
  CEH

  Hãng: EC-Council

  • Lớp Certified Ethical Hacker V11
  • Online tối 3-5
  • Khai giảng 05/10/2021
  • Giảng viên. Nguyễn Hải Nam
  CEH

  Hãng: EC-Council

  • Lớp Certified Ethical Hacker V11
  • Online tối 2-4-6
  • Khai giảng 10/9/2021
  • Giảng viên Hồ Kim Cường
  CEH

  Hãng: EC-Council

  • Lớp CompTIA Security+ (601)
  • Online chiều thứ 7
  • Khai giảng 11/9/2021
  • Giảng viên. Dương Trọng Khang
  CEH

  Hãng: CompTIA

  • Lớp Computer Hacking Forensic Investigator-Ver10
  • Online chiều T7
  • Khai giảng 21/8/2021
  • Giảng viên. Phạm Đình Thắng
  CEH

  Hãng: EC-Council

  • Lớp Certified Ethical Hacker V11
  • Online tối 3-5
  • Khai giảng 12/8/2021
  • Giảng viên. Dương Trọng Khang
  CEH

  Hãng: EC-Council

  Đánh giá kiến thức đầu vào cho các khóa học bảo mật (CEH, Security+) 

  quiz